سرویس ها و خدمات

اجرا و احداث چاه ارت جهت بانک ها در استان فارس

تامین تجهیزات جهت زیر ساخت های بیمارستان و مجتمع های پزشکی در استان فارس

خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری دربیمارستان ودانشگاهای علوم پزشکی شیراز

نمایندگی فروش انواع سرور HP و تجهیزات شبکه ای و.... در استان فارس

اجرای پوشش وایرلس در بیمارستان و مراکز علوم پزشکی فارس

اجرای پروژه زیر ساخت های شبکه مراکز ،بیمارستان و دانشگاه علوم پزشکی

نمایندگی پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری شعب  برخی ازبانک ها در استان فارس