رزومه ها و پروژه های انجام شده

نمونه قرارداد و پروژه های انجام شده در سال جاری

1- پشتیبانی کامل سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات کامپیوتری مرکز آموزش درمانی ابن سینا

2-  سرویس وپشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری تجهیزات رایانه ای مرکز آموزش علمی کاربردی کوار

3- پشتیبانی و سرویس نرم افزاری و سخت افزاری  تجهیزات کامپیوتری  واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشکی

4- پشتیبانی کامل تجهیزات کامپیوتری بانک شهر

5-تامین تجهیزات و اجرای پروژه زیر ساخت شبکه مجتمع جدید پزشکی عکس برداری (تابا)

6-تامین تجهیزات و اجرای پروژه زیر ساخت شبکه بانک شهر پاسداران

7-تامین تجهیزات و اجرای پروژه زیر ساخت شبکه درمانگاه مطهری

8-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه مرکز شتاب دهنده کسب وکار

9-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه اتاق بازرگانی استان فارس

10-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه ،شبکه بهداشت مرودشت ومراکز تابعه

11-اجرا و احداث چاه ارت بانک شهر شعبه چمران

12-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه فاز جدید بیمارستان فیروزآباد

 13-اجرا واحداث چاه ارت بانک شهر شعبه کاراندیش

14- تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه بیمارستان ابن سینا

15-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه بیمارستان آباده طشک

16-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت شبکه دانشکده پرستاری شیراز

17-تامین تجهیزات واجرای  پروژه زیر ساخت فیبر نوری بیمارستان قطب الدین

18-بازسازی اتاق سرور و زیرساخت  شبکه دانشکده بهداشت وتغذیه

19-تامین تجهیزات و اجرای پوشش وایرلس بیمارستان چمران

 

نمونه قرارداد و پروژه های انجام شده در سال 94

1-پشتیبانی کامل تجهیزات کامپیوتری بانک شهر

2- پشتیبانی کامل تجهیزات کامپیوتری بانک رسالت

3- پشتیبانی کامل تجهیزات کامپیوتری بانک ثامن

4- پشتیبانی خود پردازهای بانک شهر

5- راه اندازی کیوسک های اتو بانک شهر

6- پشتیبانی پرینترهای سوزنی بانک انصار

7- پشتیبانی پرفراژ و لیزری بانک مهر اقتصاد

8- پشتیبانی تجهیزات کامپیوتری بیمارستان شهید دستغیب

9-پروژه زیرساخت شبکه بیمارستان 40 تخت خوابی بیمارستان بوانات

10-پروژه زیر ساخت شبکه بهداشت و درمان مرودشت

11- پروژه وایرلس مراکز شبکه بهداشت مرودشت

12- پروژه زیر ساخت CoroBanking بانک سپه منطقه فارس

13- تامین ونصب UPSبیمارستان بوانات، اقلید، پاسارگاد

14- تامین HPبانک سپه مناطق فارس ،بوشهر، کهکیلویه

15- زیرساخت VSAT(ماهواره )بانک صادرات و ملی در استان فارس

نمونه قرارداد و پروژه های انجام شده در سال 93

1- تامین و نصب آتی اسکیمینگ های خود پرداز بانک ثامن

2- پشتیبانی سخت افزاری  بانک رسالت منطقه فارس

3- پشتیبانی سخت افزاری بانک شهر منطقه فارس

4- راه اندازی زیرساخت شبکه بیمارستان آباده طشک

5- راه اندازی زیر ساخت شبکه دانشکده پردیس صدرا

6- راه اندازی زیرساخت شبکه مراکز بهداشت استهبان

7- راه اندازی و نگهداری خود پرداز های بانک دی

8- راه اندازی زیر ساخت ارتباط ماهواره ای بانک کشاورزی استان فارس (پیمانکار رسمی شرکت خدمات انفرماتیک ایران)

9- اجرای فیبر نوری بیمارستان علی اصغر

10-اجرای ارتباط بی سیم بیمارستان فیروز آباد

11- احداث و اجرای چاه ارت شعب بانک شهر

نمونه قرارداد و پروژه های انجام شده در سال 92

1-اجرای پروژه زیر ساخت شبکه شعب بانک مسکن استان فارس

2- احداث و اجرای چاه ارت شعب بانک مسکن (45 حلقه)

3- احداث و اجرای چاه ارت شعب بانک آینده (20 حلقه)

4- احداث و اجرای چاه ارت شعب بانک کار سازان آینده (15 حلقه)

 و بسیاری از خدمات مختلف  انفرماتیکی دیگر که از سال 1388 تا کنون در سطح فارس و استان های همجوار صورت گرفته شده است.