نمایندگی فروش محصولات لاجیتک در ایران Logitech1396/5/29

شرکت ارتباط افزار آلیش نمایندگی فروش محصولات لاجیتک در جنوب کشور ،دستگاه ویدئو کنفرانس Logitech Group را به بازار ایران عرضه کرد